Начало Браншови указател Продажби Работа Контакти За реклама Регистрация
   
 Меню » Браншови указател

Тематичен каталог Кой кой е в строителният бизнес


Строителство и архитектура в българските земи през вековете


Личности, оставили трайни следи в инвестирането, строителството и архитектурата през вековетеhttp://www.sofia.bg
 
http://www.sofiamed.bg
 
http://www.fibran.bg
 
 
Браншови указател

1. Инвестиция и надзор
1.1 Инвестици - Управление на проекти, свързани със строителството
1.2 Инвеститорски, финансов надзор и охрана на труда по време на строителството
1.3 Експертизи, консултации, оценки
2. Проучване и проектиране
2.1 Архитекти и aрхитектурни и инженерни дейности и технически консултации
2.2. Архитекти и архитектурни бюра, конструктори и конструктивни бюра, създаващи проекти свързани с 
2.3. Териториално и градоустройствено планиране и паркова архитектура
2.4. Проектиране на машини и промишлени съоръжения
2.5 Проекти свързани с електротехника и електроника.
2.6. Проекти, свързани с климатична, хладилна техника и ВиК.
2.7. Геодезични проучвания
2.8.Дейности по технически консултации, различни от инженерните
2.9 Териториално и селищно устройство
2.10 Геоложки, хидрогеоложки и сеизмологични проучвания
2.11 Интериор и дизаин
2.12 Консервация и реставрация
2.13 Комплексно проучване и проектиране
3. Финансово посредничество, кредитиране, банки, застраховане, бизнес консултации
4. Строителство

4.1 Подготовка на строителната площадка
4.2 Гражданско и промишлено строителство
4.3 Строителство на покриви и хидроизолации
4.4.Строителство на пътища, жп съоръжения, самолетни писти и спортни терен
4.5 Строителство на хидротехнически съоръжения
4.6.Строителство на инсталации – В и К, ОВ и тръбопроводи
4.7.Изолационни строителни дейности
4.8.Строителство на други инсталации
4.9.Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи
4.10.Полагане на подови настилки и стенни облицовки
4.11.Боядисване и стъклопоставяне
4.12.Ландшафт и озеленяване
4.13.Монтаж на производствено оборудване
4.14.Монтаж на сгради от предварително изработени сглобяеми елементи и сегменти
4.15.Метални и стомано-бетонови конструкции
4.16.Изграждане на минни съоръжения
4.17.Строителни дейности, директно свързани с добива на полезни изкопаеми
4.18.Други специализирани строителни дейности
4.19.Довършителни строителни дейности
4.20 Саниране на сгради
4.21 Доставка и монтаж на асансьори
2.22 Консервация и реставрация
2.23 Метални и стомано-бетонови конструкции
4.24 Комплексно строителство
5. Производство и търговия със строителни материали
5.1 Дограма, конструкции и детайли 
5.2 Бои, лакове,лепила и сродни на тях продукти
5.3 Покривни материали
5.4 Тухли, керемиди, облицовъчни и други строителни изделия
5.5 Цимент, вар и гипс
5.6 Изделия от бетон, гипс и цимент
5.7 Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
5.8 ВиК и ОВ части
5.9 Санитарна и подова керамика
5.10 Метални конструкции и части от тях производство на арматурни изделия, скелета и кофражи
5.11. Машини с общо предназначение
5.12. Подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
5.13 Машини за добив на строителни материали
5.14 Изолирани проводници и други ел. Материали
5.15 Паркет и паркетни плочи
5.16. Врати, прозорци, обков, каси, корнизи и прагове
5.17. Крепежни елементи
5.18. Вносители и износители на сртоителни материали и изделия
5.19 Дървен материал
5.20 Работно облекло и средства за индувидуална защита
5.21 Други
6. Оборудване и обзавеждане
6.1. Стъкло и изделия от стъкло
6.2. Сглобяеми конструкции и детайли от тях от дървен материал
6.3. Изделия от PVC, PE и PP
6.4. Осветителни тела
6.5. Мебели
6.6. Стълби, парапети
6.15 Кухненско обзавеждане за ресторанти,обществени заведения и бита
6.7. Интериорни завършващи елементи
6.8, Противопожарна техника и системи за безопасност
6.9. Битова електротехника; електроника
6.10. Търговия с оборудване и обзавеждане
6.11 Климатична, вентилационна, хладилна, отоплителна, противопожарна и охранителна техника
6.12 Щори, сенници, корнизи, дамаски, пердета и други
6.13 Фитнес и Спа оборудване
6.14 Обзавеждане на офиси, търговски обекти, банки, хотели и други
6.16 Други
7. Ремонти, услуги, експлоатацация
7.1 Ремонт на граждански и промишлени обекти и строителни съоръжения или части към тях
7.2 Ремонт на покриви и хидроизолации
7.3 Ремонт на пътища,ж.п. съоръжения, самолетни писти и спортни терени
7.4 Ремонт на хидротехнически съоръжения
7.5 Ремонт на АС, ВиК, Ел, ОВ и други инсталации
7.6 Ремонт на тръбопроводни инсталации
7.7 Ремонт на други инсталации
7.8 Ремонт на подови настилки и стенни облицовки
7.9 Ремонт на дограма или сглобяеми конструкции 
7.10 Почистване на обекта,дома и офиса
7.11. Топлоизолации и саниращи системи
7.12. Реставрации и консервация
7.13 Ремонт на асансьори
7.14 Вътрешна и външна стенна декорация
7.15 Метало обработка
7.16 Други
8. Строителна техника, механизация и автоматизация
8.1 Машини и инструменти,съоръжения,подемно-транспортни машини,машини за добив на строителни материа
8.2 Бетонови, варови и арматурни центрове
8.3 Съоръжения за кофраж и скелета
8.4 Дърводелска и бояджииска техника
8.5 Измервателни уреди
8.6 Помпи
8.7 Уреди за изпитване и контрол на строителни работи и материали
8.8 Други
9. Недвижими имоти
9.1 Покупко-продежби на парцели, нови и стари сгради, промишлени обекти и други
9.2 Отдаване на имоти под наем
9.3 Нормативни уредби и правно осигуряване
10. Иновации
10.1 Идеи за създаване на нов продукт, надграждане и усъвършенстване
10.2 Повишаване на конкурентоспособността
10.3 Процесни и организационни иновации
10.4 Научно – изследователски и развоен потенциал
11. Обучение и клафикация
11.1 Центрове за обучение и придобиване на професионална квалификация
11.2 Изложения и панаири в България и чужбина
11.3 Рекламно-издателска дейност
12. Изпитвателни центрове и лаборатории
13. Обществени организации 


Вижте и :
www.turizamiotdih.com
www.tourismandrecreation.com
www.turizmiotdyh.com
www.eurosofia.eu
www.stroitelstvobg.net
www.medicbg.com
www.daker.biz

http://www.kcg.bg
 
http://www.vechna-r.com
 
http://www.polycarbbg.com
 
http://www.buildholding.com
 
http://www.ivisbg.com
 
 

© Дакер ЕООД
2010